Kniha: Daňové raje

Kniha: Daňové raje

Podnikaniu sa aktívne venujem už niekoľko rokov a stále sa mám čo učiť. Preto sa neustále vzdelávam, čítam mnoho kníh, ktoré sa venujú práve tejto téme a prichádzam na množstvo užitočných a zaujímavých informácií. Prednedávnom som sa dostal ku jednej knihe, ktorá obsahovala kapitolu venujúcu sa daňovým rajom. Jednoducho ma to zaujalo, lebo dlhšie som chcel vedieť, ako danove raje fungujú, keďže sa o nich v posledných dňoch toľko hovorí. Tak som začal čítať a zaujalo ma to natoľko, že som si vyhľadal i ďalšie informácie a v konečnom dôsledku som sa dozvedel mnoho zaujímavých poznatkov a rozšíril som si obzory.

Daňový raj, ktorému sa inak hovorí aj daňový prístav či útočisko, je označenie pre krajinu, v ktorej sa mimoriadne daňovo zvýhodňujú zahraničné firmy. Výhodou je teda to, že zisky zahraničnej firmy sú zdaňované naozaj zanedbateľne, ba dokonca dividendy týchto spoločností nie sú vôbec zdaňované.

Firmy, ktoré vedú spoločnosť mimo danú krajinu, nie sú zdaňované vôbec, sú oslobodené od dane z príjmu a k tomu dostanú taktiež mnohé ďalšie daňové zvýhodnenia. Ide napríklad o oslobodenie od platby cla pri dovoze majetku potrebného na podnikateľské účely. Za týmto môžeme chápať všetko, čo je nevyhnutné pre chod spoločnosti, ako sú napríklad firemné autá, kancelárske vybavenie a podobne.

Takéto firmy sú však tiež zaviazané k určitým podmienkam, ktoré musia dodržiavať. Teda napríklad činnosť danej krajiny musí byť obmedzená len na podnikateľské aktivity mimo danej krajiny. Taktiež firma nemôže nadobúdať finančné prostriedky z miestnych zdrojov a držitelia kapitálových podielov musia byť cudzinci.

A prečo tieto daňové raje vlastne vznikli a stále existujú?

Cieľom takýchto krajín je najmä prilákanie zahraničného kapitálu a vytvoriť z danej krajiny významné hospodárske centrum.  Väčšinou ide teda o krajiny s nízkym počtom obyvateľov a veľmi malou rozlohou. V niektorých krajinách sa dokonca stalo, že počet podnikateľských spoločností prerástol počet obyvateľov v danej krajine.

Pri daňových rajoch môžeme rozdeliť spoločnosti na dve kategórie. Ide totiž o offshore a onshore spoločnosti. Offshore spoločnosti podnikajú v svojej krajine a v daňovom raji majú len svoje sídlo. Takáto spoločnosť zväčša platí len paušálne poplatky. Naopak onshore spoločnosť podniká na území daňového raju, ktorý firme poskytuje veľmi výhodné prostredie na podnikanie.

Tieto a mnoho ďalších informácií som sa dozvedel a už budem vedieť o čom sa hovorí, keď začujem slovo daňový raj.

Comments are closed.